Thursday, October 21, 2010

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย » ข้อคิดเพื่อผู้นำ

ข้อคิดเพื่อผู้นำ
ผู้ นำ โดยความหมายอาจกล่าวได้ว่า คือ ผู้ที่สามารถนำทิศนำทางผู้อื่นให้ก้าวไปข้างหน้าสู่จุดมุ่งหมายตามที่ตั้งใจ ไว้ได้ โดยใช้ศักยภาพของความเป็นผู้นำที่มีอยู่ ทั้งในด้านสถานภาพ ความสามารถ อิทธิพลชีวิต และ พฤติกรรม เพื่อส่งผลให้สามารถกำหนดทิศทางของบุคคลผู้ติดตามให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ฉะนั้น ผู้นำจึงจำเป็นต้องเป็นแบบอย่าง และ สามารถโน้นน้าวให้ผู้อื่นตามได้ด้วยความเต็มใจ


หนังสือ ข้อคิดเพื่อผู้นำ Professor Kriengsak Chareonwongsak

4 comments:

  1. ใช่เลย

    ReplyDelete
  2. ไม่ค่อยได้เห็นนะแอ็คนี้

    ReplyDelete
  3. ท่าทางคุณ Kong น่าจะหมายถึงรูปภาพ อาจารย์เกรียงศักดิ์ อ่ะฮ่า แน่นอนเพิ่งเห็นเหมือนกันคับ

    ReplyDelete