Monday, March 29, 2010

วิสัยทัศน์ไม่ใช่เพียงความปรารถนา

Professor Kriengsak Chareonwongsak

»

หนังสือ ข้อคิดเพื่อวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ไม่ใช่เพียงความปรารถนา
ใช่!… อาจจะเริ่มที่ความปรารถนา แต่ไม่มีทางสำเร็จลงได้ ถ้าหยุดอยู่เพียงความปรารถนานั้น

"อยากประสบความสำเร็จ" คำนี้ดี แต่ก็ยังเป็นเพียงความปรารถนา ไม่ใช่วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ไม่ใช่เพียงความฝัน ความฝัน คือ ภาพที่เห็น, ปรารถนา, ต้องการ โดยไม่มีพื้นฐานว่าจะไปถึงภาพนั้นได้อย่างไร

วิสัยทัศน์ไม่ใช่เพียงความฝัน ความฝันเอาไว้นั่งอมยิ้มเวลาว่าง ๆ หรืออยากหนีความวุ่นวายเท่านั้น

วิสัยทัศน์ไม่ใช่เพียงความฝัน การมีเพียงความคิดฝัน จะไม่สามารถทำฝันนั้นให้สำเร็จได้

image from http://www.artsjournal.com

Wednesday, March 3, 2010

ความคิดเห็น เรื่องการกลับมาของหวยบนดินอาจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แสดงความคิดเห็น เรื่องการกลับมาของหวยบนดิน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ASTV ช่อง News 1 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.50

ขอบคุณภาพ และ ข่าวจาก website kriengsak.com
professor Kriengsak Chareonwongsak