ข้อคิดเพื่อการสร้างวิสัยทัศน์

ข้อคิดเพื่อการสร้างวิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ คือสิ่งที่เราทุกคนพึงประสงศ์ และน่าจะต้องประสงศ์ เพราะนับวันยิ่งจะเห็นความห่างชั้นกันอย่างได้ชัด ระหว่างผู้ที่มีวิสัยทัศน์ กับผู้ที่ไม่มีวิสัยทัศน์ เช่น ประเทศที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน จะเป็นเหมือนคนที่วิ่ง ไปตามลู่วิ่งอย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งต่างจากประเทศที่ไม่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งเปรียบเหมือนคนเดินที่มิได้แต่เดิน แต่ยังหันซ้ายหันขวา เพราะไม่รู้ว่าต้องเดินไปทิศทางใด

Professor Kriengsak Chareonwongsak

From the book of Professor Kriengsak Chareonwongsak

ศร. อาจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์