Thursday, December 31, 2009

มีวิสัยทัศน์ มีความหวัง

•    ทอม วัตสัน จูเนียร์ เล่าให้ฟังว่า วันหนึ่งพ่อของเขา ทอม วัตสัน ซีเนียร์ กลับมาถึงบ้าน พร้อมกับประกาศอย่างภาคภูมิใจว่า "ต่อไปนี้ บริษัท Computing Tabulating Recording จะเป็นที่รู้จักกันในนามใหม่ว่า International Business Machine (IBM) ซึ่งดูเพ้อฝันในการทำบริษัทข้ามชาติในขณะนั้น แต่ต่อมาในปี 1924 บริษัทใหม่นี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ระดับโลก และกลายเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ได้ในที่สุด
•    ยูจีน แลงก์ เคยมีความยากลำบาก มีปัญหามาก แต่เขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์ และกลายเป็นเศรษฐีในที่สุด เขากล่าวว่า เด็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพที่ยากจนตลอดไป แต่ควรฝันว่าจะดีขึ้น และการศึกษาจะเป็นตัวทำให้ฝันเป็นจริงได้
Professor Kriengsak Chareonwongsak
•    ชาร์ลส์ กู๊ดเยียร์ เคยถูกจำคุกหลายครั้งหลายหนเนื่องจากหนี้ที่เขาก่อขึ้นในขณะคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่เขาได้ใช้ความพยายามอย่างมาก ตรากตรำทำงานหนักในการคิดค้นนี้ เขามีวิสัยทัศน์ มีความหวัง ที่จะหลุดพ้นจากหนี้สินและเป็นคนมั่งคั่ง

บทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

Tuesday, December 29, 2009

วิสัยทัศน์ส่งผลให้เกิดการประเมินผลตลอดเวลา

•    วิสัยทัศน์ส่งผลให้เกิดการประเมินผลตลอดเวลา คือเทียบกับความจริงว่ายังขาดสิ่งใด ถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ ก็จะขาดภาพชัดในการเปรียบเทียบประเมิน
-    การไม่ประเมินจะทำให้ไม่ไปไหน หยุดอยู่กับที่ ในทางกลับกัน การประเมิน จะทำให้ไปถึงวิสัยทัศน์ได้มากขึ้นด้วย
•    วิสัยทัศน์ไม่เพียงทำให้เราไม่มองเพียงปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ยังทำให้เรามองไกลออกไปในอนาคต มองระยะยาว และเตรียมแผนการลงมือกระทำในเวลานี้
Professor Kriengsak Chareonwongsak
•    ถ้ามีคำว่า "วิสัยทัศน์" จะไม่มีคำว่า "ปัญหาเฉพาะหน้า" เพราะปัญหาถูกค้นพบมาก่อน และเตรียมพร้อมป้องกันไว้เรียบร้อย 
•    คนไม่มีวิสัยทัศน์ จะไม่คิดอะไรมาก พอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ไม่คิดว่าจะทำให้สิ่งต่าง ๆ ดีขึ้นได้

บทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

Wednesday, December 23, 2009

การไร้วิสัยทัศน์เหมือนกับฉีดน้ำจากสายยางไปทั่ว ๆ

•    การไร้วิสัยทัศน์เหมือนกับฉีดน้ำจากสายยางไปทั่ว ๆ สู่ขวดน้ำที่วางเรียงรายอยู่ ไม่ว่าจะฉีดกระจายนานเท่าใด น้ำก็ไม่เต็มขวดสักที
-    แต่การมีวิสัยทัศน์ ขวดน้ำจะเต็มได้ง่าย แม้ด้วยน้ำเอื่อย ๆ จากสายยาง เมื่อถูกนิ้วกดปลาย จะทำให้น้ำที่พุ่งออกมามีพลังขับเคลื่อนรุนแรง และตรงเป้าหมาย
•    เมื่อแต่ละคนมีจุดโฟกัสชัดเจน พลังงานที่มีจะไม่ถูกใช้ไปอย่างเรี่ยราด
•    คนบางคน ตลอดชีวิตทำอะไรได้มากมาย แต่บางคนใช้ชีวิตไปอย่างไร้คุณค่า
•    เมื่อสมาชิกทุ่มเทชีวิตเพื่อวิสัยทัศน์องค์กร เขาจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และจะทำงานเสมือนองค์กรเป็นของเขาโดยอัตโนมัติ
•    เมื่อรู้ว่าจะไปทิศทางไหน ก็จะนั่งลงคิดอย่างจริงจังได้ว่าจะทำอะไรในชีวิต

Professor Kriengsak Chareonwongsak

บทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

Monday, December 21, 2009

เป้าหมายที่มีคุณภาพโดยการมีวิสัยทัศน์

•    คนมีคุณภาพย่อมปรารถนาทำสิ่งที่มีคุณภาพ ซึ่งมักมาจากเป้าหมายที่มีคุณภาพ โดยการมีวิสัยทัศน์ ถ้าเรามีวิสัยทัศน์ แน่นอนว่าจะมีคนที่มีคุณภาพมาร่วมงานด้วย
-    เหมือนกับมีคลื่นย่านเดียวกัน คนมีวิสัยทัศน์จะรับสัญญาณ จากองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนโดยไม่ต้องจูนคลื่น
-    ขณะที่คนมีวิสัยทัศน์ถูกดึงดูดเข้าสู่องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ คนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ ขาดคุณภาพ ไม่ร่วมมือกัน จะถูกคัดออกจากองค์กรไปในตัว
•    คนมีวิสัยทัศน์จะสนุกกับงานหนัก ๆ ในองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และอยากทำมากขึ้นอีก ขณะเดียวกัน คนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ร่วม จะไม่อยากมาทำงาน เพราะงานหนักเกินไป แรงจูงใจไม่พอ

Professor Kriengsak Chareonwongsak
บทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

Saturday, December 19, 2009

การกระตุ้นทีมงานให้มีวิสัยทัศน์

 * ทีมงานที่มีวิสัยทัศน์จะถูกกระตุ้นให้เหยียดความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาใช้ตลอดเวลา ผู้นำจึงสามารถสร้างทีมงานที่มีคุณภาพได้
 * อุปสรรค ปัญหา ความยากลำบาก การกระทบกระเทือนจิตใจ หรือเรื่องเลวร้ายใด ๆ จะไม่เป็นเหตุให้คนที่มีวิสัยทัศน์ล้มเลิกการเดินทาง
 * คนมีวิสัยทัศน์จะเดินต่อไปข้างหน้าได้ เพราะเขารู้ตั้งแต่แรกว่าจะต้องมีอุปสรรคและสิ่งกีดขวาง
Profressor Kriengsak Chareonwongsak
-    เห็นปัญหาอุปสรรคอยู่เหมือนกัน แต่การมีวิสัยทัศน์ไม่ได้โฟกัสอยู่ที่นั่น ภาพอนาคตสดใสต่างหาก ที่ดึงดูดใจให้มองดูยิ่งนัก
 * วิสัยทัศน์ จะทำให้เห็นภาพที่สร้างกำลังใจ ซึ่งทำให้ฝ่าอุปสรรคไปจนถึงความสำเร็จของวิสัยทัศน์ได้
 * บ่อยครั้งที่ผู้มีวิสัยทัศน์จะมีความกล้าหาญเกินกว่าปกติ เพราะเขามองไปข้างหน้าจึงยินดีกล้าเสี่ยง
 * วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่เพียงพอเท่านั้น จะสร้างพลังขับเคลื่อนแรงกล้าในการทำเป้าหมายที่ตั้งใจให้สำเร็จ

บทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

Tuesday, December 15, 2009

มีวิสัยทัศน์จึงเป็นกำไรชีวิต

 **การได้ทำงานในที่ที่มีวิสัยทัศน์จึงเป็นกำไรชีวิต เพราะจะทำให้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ส่วนตัว ได้รับความสำเร็จทั้งส่วนตัว และส่วนรวมด้วย
Professor Kriengsak Chareonwongsak
 **การไปถึงวิสัยทัศน์ต้องมีความพยายามมากกว่าปกติ แต่ตามปกติคนทั่วไปใช้ศักยภาพในตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อัจฉริยะของโลกยังใช้พลังสมองไปเพียงเล็กน้อย
 **เรายังขยายความสามารถได้อีก ถ้ามีแรงจูงใจเป้าหมาย คอยเร้าให้นำศักยภาพออกมาใช้
 **ไม่มีนักวิ่งคนใดอยากได้เหรียญทอง แต่ออมแรงในการวิ่งแข่ง
 **วิสัยทัศน์ยิ่งใหญ่และชัดเจนเท่าใด ก็ยิ่งทำให้เรากระตุ้นให้ตัวเองใช้ความสามารถอย่างเต็มที่มากขึ้นเท่านั้น
-    คนที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จ จะค้นและดึงศักยภาพในตัวออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ภายในช่วงระยะเวลาไม่นานนัก

บทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

Saturday, December 12, 2009

ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีของเรา ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

เราควรใช้ชีวิตของเราอย่างมีคุณค่าสูงสุด คือ ให้ความเสียสละนั้นได้เข้ามาจรรโลงใจของเรายกระดับคุณธรรมในจิตใจของเราในฐานะผู้ให้และผู้สร้างสรรค์สังคมและมีค่านิยมของชีวิตที่ลึกซึ้งไปกว่าเพียงความอยู่รอด
ถ้าเราเสียสละบางสิ่งบางอย่างส่วนตัวแล้ว จะทำให้ภาพรวมทั้งหมดดีขึ้น เราจะไม่ยินดีหรือ?
ความรู้สึกไม่ยอมเสียสิทธิ์เกิดจากความเห็นแก่ตัว ต้องการตั้งตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางและให้ทุกอย่างหมุนโคจรรอบชีวิตของตน
การให้อภัยทำให้เรามีความสุขเพราะเรารู้ว่า คนเราล้มเหลวได้ คนเราผิดพลาดได้ คนเราพลั้งเผลอได้
การให้อภัยเป็นกุญแจอีกดอกหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราหมดความขมขื่นไปได้ ตรงกันข้ามกับการไม่ให้อภัยจะนำความเลวร้ายมาถึงชีวิตเรา และทำให้เกิดความเสียหายมากแก่ชีวิต
เราต้องมีโลกทัศน์ในการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องแล้วเราจะไม่ขมขื่น
คนไม่ได้ต้องการแต่ไม้เรียว แต่ต้องการการอุ้มชูประเล้าประโลมใจด้วย
ในความสำเร็จใดๆนั้น ถ้าพื้นฐานชีวิตไม่รองรับม้าว่าเราจะมีองค์ประกอบภายนอกดีเลิศเพียงไรความสำเร็จนั้นไม่ยั่งยืนและจะไม่ดำรงอยู่ตลอดไป
การวางแผนนั้นไม่ยาก แต่การทำให้แผนการนั้นสำฤทธิ์นั้นเป็นเรื่องยากกว่า
แม้ว่าจะมีเป้าหมายชีวิตที่ดีเลิศคงไม่สำเร็จได้เลย หากปราศจากความเอาจริงเอาจัง
ถ้าเราไม่ทำอย่างจริงจัง แม้เก่งก็ล้มเหลวได้
ปลาต้องเป็น ปลาเป็นจึงจะว่ายทวนน้ำได้ปลายตายก็ไหลตามน้ำไปสบายๆ ไม่ต้องออกแรงไม่ต้องตั้งอะไรก็ไหลได้
พวกที่ชอบทำอะไรแบบง่ายๆก็เจอปัญหาง่าย ๆ เหมือนกัน
ความผิดพลาดและความล้มเหลวนั้น เป็นเหมือนครูเพื่อการเรียนรู้ในก้าวต่อไป

Friday, December 11, 2009

เส้นทางไปสู่วิสัยทัศน์

Professor Kriengsak Chareonwongsak
 เส้นทางไปสู่วิสัยทัศน์นำมาแต่ความเจริญ เกิดการพัฒนา กล้าหาญทำสิ่งดีที่ไม่เคยทำมาก่อน


 วิสัยทัศน์นำมาซึ่งทิศทาง ทิศทางนี้จะเป็นกรอบให้แก่ผู้บริหาร ในการจัดระบบและดำเนินการทุกอย่างในองค์กรอย่างประสานสอดคล้อง เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้อง ตรงเป้าหมาย
 ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน จะวางแผนชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ต้องกำหนดทิศทางชัดเจน จะมีทั้งแผนระยะสั้น กลาง และยาว ว่าต้องทำอะไรบ้าง
-    เป็นธรรมดาที่ผู้นำและทีมงานที่รู้ทิศทางชัดเจน จะประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 วิสัยทัศน์ทำให้คนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทีมงานจึงเป็นเอกภาพโดยอัตโนมัติ
 ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ จะเป็นบุคคลผู้บรรทุกความฝันแห่งความสำเร็จในอนาคต แปรเปลี่ยนเป็นภาระใจและพลังผลักดันให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้

บทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

Saturday, December 5, 2009

กองทุนเวลาของ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

จาก สถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2544 จำนวนผู้พิการในไทยทั้งหมดอยู่ที่ 1 ล้านคน มีเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งถือเป็นความพิการอย่างหนึ่งอยู่ถึง 1 แสนคน และในแต่ละปีจะมีเด็กที่รอการรักษาเช่นนี้อีกราว ปีละ 2,500 คน โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวฐานะยากจน ในแต่ละปีหน่วยงานภาครัฐสามารถรองรับการรักษาได้เพียง 250 คน นั่นหมายถึงว่า มีเด็กอีกกว่า 7 – 8 หมื่นคน ในปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษา
(อ้างอิงจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 8 ธันวาคม 2551 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4060) เด็กเหล่านี้ส่วนมากเกิดในบ้านที่มีฐานะยากจน พ่อแม่ขาดความรู้ความเข้าใจในระหว่างการตั้งครรภ์ จึงกินยาบางชนิด หรือป่วยเป็นโรค ทำให้เด็กที่เกิดมามีอาการปากแหว่งบ้าง เพดานโหว่บ้าง หรือทั้ง 2 อย่างในคนเดียว และด้วยฐานะที่ยากจนนี้เอง ทำเด็กไม่ได้รับการรักษา เด็กๆ เหล่านี้ได้รับความทุกข์ทรมานมากอันเนื่องจากอาการของโรค คือไม่สามารถทานอาหารได้เต็มที่เหมือนเด็กปกติ ทำให้น้ำหนักตัวไม่ได้มาตรฐาน หรือป่วยซ้ำซ้อน เพราะกินอาหารไปจาก 100 % จะเหลือเพียง 20 - 50 % เท่านั้น นอกจากนั้นหากเด็กไม่ได้รับการรักษา เมื่อถึงวัยที่เข้าโรงเรียน มักจะโดนเพื่อน ๆ ล้อ จนเด็กเหล่านี้มีปมด้อยและไม่อยากไปเรียนหนังสือ

Friday, December 4, 2009

Kreingsak Chareonwongsak's Tip to working

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวเสมอว่า หากชีวิตของเราอยู่เพื่อหาเลี้ยงชีพ เราคงไม่ต่างกับสิงสาราสัตว์ที่และเล็มหญ้าเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆ

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ จึงมีปรัชญาการทำงานว่า ทำสิ่งที่มีค่า ทำสิ่งที่ตนรัก ซึ่งวัดไม่ได้ด้วยตำแหน่งหน้าที่หรือชื่อเสียงเงินตรา แต่วัดด้วยการทำสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมหรือไม่ หากเราเลือกทำงานที่มีคุณค่าและทำด้วยเห็นคุณค่า ส่งผลให้สามารถทำงานอย่างมีความสุข และสามารถใช้ศักยภาพที่ตนมีอย่างเต็มที่ ผลผลิตที่ได้จากการลงแรงจึงเกิดขึ้นากมาย อันนำความภาคภูมิใจมาสู่ชีวิต

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้รวบรวมปรัชญาและแนวทางการทำงานตลอดชีวิต 20 กว่าปีของชีวิตการทำงานของ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ไว้ใน "ข้อคิดเพื่อการทำงาน" เล่มนี้ ด้วยหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่มีส่วนช่วยให้ทุกท่านสามารถใช้ชีวิตการทำงานที่เหลืออยู่ได้อย่างมีความสุขและได้ผลผลิตที่มีคุณค่า นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จในบั้นปลายของชีวิต