Wednesday, April 6, 2011

กระบวนทัศน์ในการคิดเชิงกลยุทธ์(Paradigm Shift)

1) Paradigm Shift
การเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ในการทำงานหรือในเชิงธุรกิจย่อมมีอยู่เสมอทั้งที่เปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา หรือเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาที่ดี หากแต่ส่วนใหญ่มิใช่การเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนในเชิง กลยุทธ์ที่แท้จริงต้องเริ่มที่ เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการคิดเชิงกลยุทธ์(Paradigm Shift)มิใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวิธีการ เช่นการเปลี่ยนเทคนิคการตลาด แต่จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีการตลาดของบริษัทเป็นต้น ซึ่งใน การเปลี่ยน Paradigm Shift นี้ เราจะต้องเรียนรู้ถึงการปรับดังนี้
- Vision Shift
- Direction Shift
- Management Shift
- Corporate Culture Shift

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)


จาก หนังสือ สุดยอด แนะนำแห่งปี  การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

การคิดเชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์/ Professor Kriengsak Chareonwongsak

3 comments:

 1. สุดยอด
  http://wellnotice.blogspot.com

  ReplyDelete
 2. เยี่ยมคะ หนังสือของ ดร.เกรียงศักดิ์ เยี่ยมทุกเล่ม

  ReplyDelete
 3. หนังสือเล่มนี้ดีมาก ๆ อ่านแล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยคะ

  ReplyDelete