Monday, January 17, 2011

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กับ แง่คิดวิสัยทัศน์ในชีวิตจริง

วิสัยทัศน์ในชีวิตจริง

•    ไมเคิล ฟาราเดย์ บิดาแห่งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า เขาเห็นภาพกระแสไฟฟ้าอยู่ในสมองของเขาตลอดเวลา แม้ว่าเขายังไม่ได้ประดิษฐ์เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเลย

•    จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ ตั้งวิสัยทัศน์ว่า "ภายในทศวรรษที่ 1970 จะส่งคนไปดวงจันทร์ และให้เขากลับคืนสู่โลกนี้ด้วยความปลอดภัย" แล้ว 20 กรกฎาคม 1969 นีล อาร์มสตรอง เป็นคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์และกลับมาสู่โลกอย่างปลอดภัย

•    เคล็ม ลาไบน์ นักขว้างลูกเบสบอลที่มีชื่อเสียงก้องโลก เมื่อตอนเขาเป็นเด็กนั้น นิ้วชี้ข้างขวาของเขาหักโดยอุบัติเหตุ ข้อต่อนิ้วมือระหว่างข้อแรกกับข้อที่สองงออยู่ แต่ด้วยความฝันใฝ่จะเป็นนักขว้างเบสบอลที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงของอเมริกา เขาจึงพยายามฝึกฝนอย่างหนัก จนที่สุดเขาสามารถเอาชนะความจำกัดนั้น ไปถึงความสำเร็จได้

•    จอห์น มิลตั้น เคยวาดฝันตั้งแต่เด็กว่า จะเขียนวรรณกรรมชิ้นเอกที่โลกต้องจารึกไว้ และความฝันนี้เป็นอุดมคติที่ฝังลึกตั้งแต่เป็นวัยรุ่น จนเมื่อเขาเริ่มต้นเขียนหนังสือ เขาก็ต้องเจอมรสุมปัญหาอุปสรรคมากมายในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ จนกระทั่งเขาตาบอดและย่างเข้าสู่วัยชรา ผลงานวรรณกรรมชิ้นนี้ก็เสร็จสิ้น นั่นคือ "Paradise Lost" ซึ่งเป็น 1 ใน 4 วรรณกรรมชิ้นเอกของโลกตะวันตก

บทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

No comments:

Post a Comment