Saturday, January 8, 2011

drdancando prof.Kriengsak Chareonwongsak :พนิช-วีระ ไปเขมร

drdancando เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ กรณี พนิช-วีระ ไปเขมร


การที่คุณพนิช รวมทีม 7 คน โดนคดีของเขมรในการเข้าไปในพรมแดนของเขา ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรง เนื่องจากสิ่งที่เป็นภาพใน youtube ได้เปิดเผยชัด คือ

ประการแรก คุณพนิชบอกว่านายกรู้อยู่คนเดียว แสดงว่าการที่คุณพนิชไปครั้งนี้ นายกรู้อยู่

ประการที่สอง ชัดเจนว่าคุณพนิชเดินข้ามพรมแดนไปตรงบริเวณที่ฝ่ายพันธมิตรเชื่อว่าเป็นของไทยแต่ถูกเขมรยึดครอง แต่เขมรมองว่าตรงนั้นเป็นของเขมร ฉะนั้นพันธมิตรเอง โดยคุณวีระ สมความคิด มองว่าเป็นพื้นที่ของไทย ซึ่งถ้าใช้มาตรฐาน 1/200,000 แต่แผนที่ที่เป็นปัญหาเรื่องของเขาพระวิหารที่เขายังประท้วงกันอยู่นี้ ก็แสดงว่าเขาเชื่อว่าตรงนั้นเป็นของไทยในสายตาพันธมิตรแต่เขมรมองว่าเป็นของตัว แต่รัฐบาลไทยได้ยอมให้เขมรไปยึดครองตรงนั้น ซึ่งเป็นที่ที่พันธมิตรอ้างว่ามีโฉนดของประชาชนที่รัฐบาลไทยออกให้มาก่อน บัดนี้เขมรมายึดครอง รัฐบาลปล่อยวางเฉย ปล่อยให้เขมรยึดครองไป นั่นแสดงถึงการพยายามที่จะสนับสนุนจุดยืนของพันธมิตร การบอกว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของเขมรแต่เป็นที่ของไทย และเป็นข้อโต้แย้งเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้

มุมมองที่รัฐบาล ต้องตอบคำถามกับประชาชน ในกรณีที่ ข้ามแดน แบบผิดกฎหมาย

ดังนั้นการเดินทางของคุณพนิชไปพร้อมกับฝ่ายพันธมิตรแสดงถึงการประสานร่วมกันถึงระดับหนึ่ง เพราะคุณพนิช เป็นคนใกล้ชิดของคุณอภิสิทธิ์ ดูได้จากการที่เมื่อคุณพนิชอยู่ที่กทม.แล้วไม่มีความสุขเมื่ออยู่ที่นั่นในการช่วยงาน ผู้ว่าฯกทม. คุณอภิสิทธิ์ก็เอาคุณพนิชออกมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี แล้วยังมีความสามารถในการไปลงเลือกตั้งแซมเขตของอ.ทิวา เงินยวง อีก นั่นแสดงว่าคุณพนิช มีกำลังภายในต่อคุณอภิสิทธิ์มากในฐานะคนใกล้ชิด คุณพนิชเองก็รับในทางโทรศัพท์ว่า คุณอภิสิทธิ์รู้อยู่คนเดียวในเรื่องนี้เป็นความลับในแง่นั้น ฉะนั้นเป็นเหตุให้คุณอภิสิทธิ์ดิ้นได้ยากมากในเหตุการณ์นี้ว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่รับรู้ในการเดินทางไปของคุณพนิช เมื่อคุณพนิชเดินเข้าไปแล้วมีคำพูดชัดเจนใน youtubeว่า ถ้าเดินข้ามไปแล้วเดี๋ยวเขมรจะมาจับ แสดงว่าตั้งใจให้จับในสายตาของคุณวีระ สมความคิด ก็รู้อยู่ว่าจะโดนจับ แต่ในใจก็ยังกังวลก็เลยโทรมาประสานเลขาของคุณอภิสิทธิ์ ก็คือคุณสมเกียรติ ซึ่งบอกว่าให้บอกคุณอภิสิทธิ์ด้วย เผื่อมีอะไรจะได้ประสานกัน หมายความว่าก็กลัวอยู่ว่าจะถูกจับ แต่เชื่อว่าถ้าใช้การประสานกับนายกของไทยอาจจะช่วยทำให้แก้ปัญหาได้ นี่คือสิ่งที่เห็นชัดเจนว่าคุณพนิชกำลังเดินเกมให้คุณอภิสิทธิ์ อยู่ในความกังวลที่คุณอภิสิทธิ์มีต่อการที่มีเรื่องกับพันธมิตรที่จะชุมนุมใหญ่ที่เลื่อนจาก วันที่ 25 มกราคม มาเป็นต้นปี เกิดจากปัญหาที่ขัดแย้งระหว่างความคิดของฝ่ายพันธมิตรที่ไม่เห็นด้วยกับคุณอภิสิทธิ์ในเรื่องของการปล่อยให้พื้นที่หลายแห่งที่ขัดแย้งกันในเรื่องของพรมแดนเขมรกับไทย ถูกมองว่ายกให้กับเขมรไปโดยใช้แผนที่ 1/200,000 นี่คือประเด็นความขัดแย้งที่รุนแรงมาก และผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ง่าย เพราะว่ารัฐบาลไทยจะเอา7คนนี้กลับมาได้อย่างไร ดังนั้นเมื่อเอามาแล้ว มันย้อนกลับไปถึง 3 คนที่เคยเอากลับมาแล้ว รัฐบาลไทยไปยอมรับว่า รัฐบาลไทยเข้าไปในพรมแดนเขมร ทั้งๆที่ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นพรมแดนเขมรจริงหรือไม่ อาจจะเป็นพรมแดนไทยก็ได้ถ้าใช้ข้อขัดแย้งเรื่องพรมแดนอยู่ แต่เท่ากับเป็นการยอมในทีไปเรียบร้อยแล้วว่าพื้นที่ที่ 3 คนเดินอยู่นั้นเป็นของเขมร ทั้งๆที่อาจจะเป็นของไทย นี่คือประเด็นที่รัฐบาลต้องตอบให้ชัดเจนว่า ไม่เพียงช่วยให้หลุดจากคดีแล้วออกจากประเทศเขมรได้ พ้นจากคุกได้แต่ได้ยอมให้พื้นที่นั้นเป็นของเขมรจริงหรือไม่ นั่นคือประเด็นที่คนรอฟังอยู่ อย่าลืมว่าทางเทคนิคถ้าเรายอมแบบนี้ก็เหมือนกับตอนเขาพระวิหาร เมื่อข้าราชการไทยหรือคนฝั่งไทย ขึ้นไปอยู่บนเขาพระวิหารแล้วบังเอิญมีธงฝรั่งเศสติดอยู่ นั่นเป็นหลักฐานสำคัญที่เท่ากับยอมรับในทีว่าตรงบริเวณเขาพระวิหารเป็นของฝรั่งเศสซึ่งยึดครองเขมรอยู่ อันนี้อันตรายมากว่าถ้าเรายอมอีกและเราบอกว่า 3คนที่เราเคยถูกจับในอดีตปล่อยออกมาคือ ขออภัยโทษออกมา แปลว่ายอมรับว่าเขาอยู่ในพื้นที่เขมร ถ้าจุดที่เขาถูกจับเป็นพื้นที่เขมร เรากับรัฐบาลไทยไปขอให้ปล่อยออกมาบนฐานที่ยอมรับว่าให้อภัยโทษ ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เขมร รอบนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นอีกหรือไม่ ผมจึงตั้งขอสังเกตว่าคราวนี้เป็นปัญหาที่รัดตัวคุณอภิสิทธิ์ที่แก้ตัวลำบาก คุณอภิสิทธิ์ถูกกล่าวหาในสิ่งที่เขาพูดคือ คุณพนิช ที่ออกในyoutubeที่เขมรปล่อยออกมาว่า คุณอภิสิทธิ์รู้อยู่คนเดียวแปลว่าเหตุการณ์นี้คุณอภิสิทธิ์รู้เรื่องที่จะให้ไปร่วมมือไปอยู่ตรงนั้น แล้วคุณพนิชเดินเข้าไปโดยเต็มใจ คุณวีระ พาเข้าไป นั่นแสดงว่าเวลานี้เป็นประเด็นที่พันธมิตรกำลังชงให้รัฐบาลจำเป็นต้องตอบว่าตรงพื้นที่ที่ได้เดินเข้าไป ถ้าใช้แผนที่ 1/200,000 เป็นของเขมรหรือเป็นของไทย การที่รัฐบาลไทยออกมา กระทรวงต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเลขานุการหรือรัฐมนตรี ประกาศว่าเขาไปเข้าพรมแดนของเขมรเท่ากับเป็นการยอมรับว่าตรงนั้นเป็นที่ของเขมร ผมจึงมีความกังวลว่า ครั้งนี้รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์จะเจอประเด็นสำคัญเลยว่าเป็นคนรับรองว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเขมร คำถามจึงอยู่ที่ ต้องตอบประชาชนให้กระจ่างเลยว่า เป็นของเขมรหรือไม่เป็น ผมจึงขอฝากประเด็นนี้ไว้ให้พิจารณาและก็ช่วยตอบให้ชัดเจน ประเด็นจึงไกลไปกว่าการปล่อยคน 7คนแต่ต้องปล่อยให้ถูกต้อง เพื่อที่ไม่ให้รู้สึกว่าปัญหาพรมแดนได้ถูกอนุญาตให้ยอมรับไปในทีว่าเป็นพรมแดนของเขมร ของเขมรหรือของไทยขอพิสูจน์ให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ ผมเป็นประชาชนอยากรู้จริงๆครับ


ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 จาก YOUTUBE


ภาพข่าวจาก นสพ.

จาก เนชั่น
 
จากเดลินิวส์

เนื้อหาข่าวที่เกี่ยวข้อง 
ข่าวสด พาดหัวหลัก เขมรหยุด 3 วันขังไทยต่อ หลังศาลไต่สวน ขึ้นต่อไป-ส่งอัยการดูอาจมีสั่งสอบเพิ่มเติม ตู่เปิดคลิปเต็ม20 นาที เย้ยมาร์คคนหลงทาง 7 คนไทยเบิกความต่อศาลเขมร ครบหมดทุกคนในวันเดียว แต่ทุกคนยังต้องถูกขังต่อไป


มติชน พาดหัวหลัก ยัดข้อหาสปาย-ล้ำแดนซ้ำ วีระโวยเขมร ไต่สวน7คนไทย11ชั่วโมง ติด “วันชาติ” นอนคุกยาว ลุ้นประกันตัว-ตัดสิน10มค. สุเทพเล็งขอพระราชทานอภัยโทษให้7คนไทย ศาลเขมรไต่สวนมาราธอนแล้วขังต่อ วีระโวยกัมพูชาจ้องยัดข้อหาจารกรรม เหตุล้ำแดนซ้ำซาก กลุ่มเครือข่ายคนไทยยื่นหนังสือสถานทูตประท้วง

ไทยโพสต์ พาดหัวหลัก รอประกันตัว 10 ม.ค.ไต่สวนเสร็จ7ไทยคุกต่อ! ปฐมพงษ์ยุกองทัพขู่เขมร ทพเพื่อศักดิ์ศรี ไล่ขายเต้าฮวยถ้าไม่ชัดเจนจะพาทหารพิการไปแสดงตัวที่ชายแดน

เดลินิวส์ พาดหัวหลัก ศาลเขมรจ่อเพิ่ม้อหา วีระโวยขัง 7คนไทยงดประกัน พนิชให้การเจตนาไม่คิดล้ำแดนพธม.ขู่ชุมนุมประท้วงยืดเยื้อ ศาลพนมเปญไต่สวนกลับ 7 คนไทย ประเดิมพนิชคนแรก ให้การยืนยันไม่ได้เจตนา-คิดว่าเป็นดินแดนฝั่งไทย

ไทยรัฐ พาดหัวหลัก ก็ยังเป็นเรื่องการเมืองที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ 10 ม.ค. ลุ้นอิสรพภาำพ 7คนไทยหลังศาลตัดสินคดี และอีกประเด็น ภท.อ้ารับพท.โหวต400ส.ส.เขต เทือกบอกไม่กลัวพรรคร่วมจับทือกัยพท.เมินนปช.ฟ้องศาลโลก

No comments:

Post a Comment