Saturday, December 19, 2009

การกระตุ้นทีมงานให้มีวิสัยทัศน์

 * ทีมงานที่มีวิสัยทัศน์จะถูกกระตุ้นให้เหยียดความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาใช้ตลอดเวลา ผู้นำจึงสามารถสร้างทีมงานที่มีคุณภาพได้
 * อุปสรรค ปัญหา ความยากลำบาก การกระทบกระเทือนจิตใจ หรือเรื่องเลวร้ายใด ๆ จะไม่เป็นเหตุให้คนที่มีวิสัยทัศน์ล้มเลิกการเดินทาง
 * คนมีวิสัยทัศน์จะเดินต่อไปข้างหน้าได้ เพราะเขารู้ตั้งแต่แรกว่าจะต้องมีอุปสรรคและสิ่งกีดขวาง
Profressor Kriengsak Chareonwongsak
-    เห็นปัญหาอุปสรรคอยู่เหมือนกัน แต่การมีวิสัยทัศน์ไม่ได้โฟกัสอยู่ที่นั่น ภาพอนาคตสดใสต่างหาก ที่ดึงดูดใจให้มองดูยิ่งนัก
 * วิสัยทัศน์ จะทำให้เห็นภาพที่สร้างกำลังใจ ซึ่งทำให้ฝ่าอุปสรรคไปจนถึงความสำเร็จของวิสัยทัศน์ได้
 * บ่อยครั้งที่ผู้มีวิสัยทัศน์จะมีความกล้าหาญเกินกว่าปกติ เพราะเขามองไปข้างหน้าจึงยินดีกล้าเสี่ยง
 * วิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่เพียงพอเท่านั้น จะสร้างพลังขับเคลื่อนแรงกล้าในการทำเป้าหมายที่ตั้งใจให้สำเร็จ

บทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

1 comment:

  1. คนมีคุณภาพย่อมปรารถนาทำสิ่งที่มีคุณภาพ ซึ่งมักมาจากเป้าหมายที่มีคุณภาพ โดยการมีวิสัยทัศน์ ถ้าเรามีวิสัยทัศน์ แน่นอนว่าจะมีคนที่มีคุณภาพมาร่วมงานด้วย

    ReplyDelete