Saturday, December 5, 2009

กองทุนเวลาของ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

จาก สถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2544 จำนวนผู้พิการในไทยทั้งหมดอยู่ที่ 1 ล้านคน มีเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งถือเป็นความพิการอย่างหนึ่งอยู่ถึง 1 แสนคน และในแต่ละปีจะมีเด็กที่รอการรักษาเช่นนี้อีกราว ปีละ 2,500 คน โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวฐานะยากจน ในแต่ละปีหน่วยงานภาครัฐสามารถรองรับการรักษาได้เพียง 250 คน นั่นหมายถึงว่า มีเด็กอีกกว่า 7 – 8 หมื่นคน ในปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษา
(อ้างอิงจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 8 ธันวาคม 2551 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4060) เด็กเหล่านี้ส่วนมากเกิดในบ้านที่มีฐานะยากจน พ่อแม่ขาดความรู้ความเข้าใจในระหว่างการตั้งครรภ์ จึงกินยาบางชนิด หรือป่วยเป็นโรค ทำให้เด็กที่เกิดมามีอาการปากแหว่งบ้าง เพดานโหว่บ้าง หรือทั้ง 2 อย่างในคนเดียว และด้วยฐานะที่ยากจนนี้เอง ทำเด็กไม่ได้รับการรักษา เด็กๆ เหล่านี้ได้รับความทุกข์ทรมานมากอันเนื่องจากอาการของโรค คือไม่สามารถทานอาหารได้เต็มที่เหมือนเด็กปกติ ทำให้น้ำหนักตัวไม่ได้มาตรฐาน หรือป่วยซ้ำซ้อน เพราะกินอาหารไปจาก 100 % จะเหลือเพียง 20 - 50 % เท่านั้น นอกจากนั้นหากเด็กไม่ได้รับการรักษา เมื่อถึงวัยที่เข้าโรงเรียน มักจะโดนเพื่อน ๆ ล้อ จนเด็กเหล่านี้มีปมด้อยและไม่อยากไปเรียนหนังสือ


โครงการกองทุนเวลาเพื่อสังคมจึงได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับการผ่าตัดรักษาอาการปากแหว่งเพดานโหว่ให้ฟรี เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้ ซึ่งที่ผ่านมามีเด็กที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วหลายราย โดยอาสาสมัครของกองทุนเวลาเพื่อสังคมที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมด้านนี้โดยเฉพาะ คือ นพ. ณรงค์ นิ่มสกุล จากโรงพยาบาลเดชาเป็นผู้ผ่าตัดให้โดยไม่คิดค่าหมอในการผ่าตัด ซึ่งโดยปกติการผ่าตัดโรคปากแหว่งเพดานโหว่ถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องมือและทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีความชำนาญ จึงมีค่าใช่จ่ายที่สูง แต่ด้วยความร่วมมือของอาสาสมัครดังกล่าว ทำให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านมาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

แต่เนื่องด้วย มีเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ รอรับการผ่าตัดอยู่เป็นจำนวนมาก แม้ว่ากองทุนเวลาเพื่อสังคมจะได้อาสาสมัครผู้เป็นแพทย์ทำการผ่าตัดให้ แต่มีค่าใช้จ่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และค่าห้องต่างๆ ที่จำเป็นต้องจัดหาให้ กองทุนเวลาเพื่อสังคมยังขาดการสนับสนุนเงินทุนในส่วนนี้จึงเป็นเหตุให้เด็กเหล่านี้ไม่สามารถได้รับการผ่าตัดได้ ได้เพียงแต่หวัง รอคอยความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาในสังคม

กองทุนเวลาเพื่อสังคมจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและมอบรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ เพียง... ร่วมบริจาคเงินตามกำลังจิตศรัทธา หรือ ซื้อเสื้อชมพู ปักคำว่า “เรารักในหลวง” ที่กองทุนเวลาฯ ได้ทำโครงการ “เสื้อภักดิ์ รักในหลวง” ขึ้น เพื่อนำรายได้(หลังหักค่าใช้จ่าย) ช่วยเหลือการผ่าตัด รักษาเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ ซึ่งยังรอรับการผ่าตัด กว่า 30 ราย จากทั่วประเทศ
หากท่านผู้มีจิตศรัทธาเสียสละคนละนิดก็เพียงพอแล้วในการร่วมสร้างชีวิตใหม่ที่สดใสแก่เด็กๆ เหล่านี้ ยังมีเด็ก ๆ อีกจำนวนมากที่รอรับการรักษาอยู่ อาทิ

1. เด็กชายแทนคุณ จ.ราชบุรี
2. เด็กหญิงธีระกานต์ จ.สมุทรสงคราม
3. เด็กชายปรเมศวร์ จ.เพชรบูรณ์
4. เด็กชายยุทธนา จ.ยโสธร
5. เด็กหญิงพัชณิดา จ.นนทบุรี
6. เด็กชายณรงค์ จ.เชียงใหม่
7. เด็กชายจิรภัทร จ.เชียงราย
8. เด็กหญิงณัฐวดี จ.กรุงเทพมหานคร
9. เด็กหญิงพิมพ์วิภา จ.ชลบุรี

ขอเชิญมาร่วมบริจาค เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
ท่านสามารถแจ้งความจำนงในการร่วมบริจาคทรัพย์ ตามกำลังจิตศรัทธา หรือ ซื้อเสื้อชมพู ปักคำว่า “เรารักในหลวง” หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.timebanksociety.com/ หรือบริจาคด้วยการนำเงินสดเข้าบัญชี มูลนิธิสถาบันการประกอบการเพื่อสังคม ธนาคาร กรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท (ออมทรัพย์) เลขบัญชี 117 – 4 – 58770 – 7
ติดต่อเพิ่มเติมที่ คุณรัชดา 083 068 5060 หรือ คุณบุญญาพร 086 004 5542

1 comment:

  1. หนูเคยประกวดได้ที่ 1 ค่ะ หนูเห็น ด.ร เกรียงศักดิ์ ด้วยค่ะ หัวข้อ แด่พ่อผู้เป็นแบบอย่าง เเละได้ดู นาเนีย 3 ด้วยค่ะ ตะวัน ฮานาฟี นะคะ

    ReplyDelete