Tuesday, December 15, 2009

มีวิสัยทัศน์จึงเป็นกำไรชีวิต

 **การได้ทำงานในที่ที่มีวิสัยทัศน์จึงเป็นกำไรชีวิต เพราะจะทำให้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ส่วนตัว ได้รับความสำเร็จทั้งส่วนตัว และส่วนรวมด้วย
Professor Kriengsak Chareonwongsak
 **การไปถึงวิสัยทัศน์ต้องมีความพยายามมากกว่าปกติ แต่ตามปกติคนทั่วไปใช้ศักยภาพในตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อัจฉริยะของโลกยังใช้พลังสมองไปเพียงเล็กน้อย
 **เรายังขยายความสามารถได้อีก ถ้ามีแรงจูงใจเป้าหมาย คอยเร้าให้นำศักยภาพออกมาใช้
 **ไม่มีนักวิ่งคนใดอยากได้เหรียญทอง แต่ออมแรงในการวิ่งแข่ง
 **วิสัยทัศน์ยิ่งใหญ่และชัดเจนเท่าใด ก็ยิ่งทำให้เรากระตุ้นให้ตัวเองใช้ความสามารถอย่างเต็มที่มากขึ้นเท่านั้น
-    คนที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จ จะค้นและดึงศักยภาพในตัวออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ภายในช่วงระยะเวลาไม่นานนัก

บทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

1 comment:

  1. Profressor Kriengsak Chareonwongsak so good

    ReplyDelete