Monday, December 21, 2009

เป้าหมายที่มีคุณภาพโดยการมีวิสัยทัศน์

•    คนมีคุณภาพย่อมปรารถนาทำสิ่งที่มีคุณภาพ ซึ่งมักมาจากเป้าหมายที่มีคุณภาพ โดยการมีวิสัยทัศน์ ถ้าเรามีวิสัยทัศน์ แน่นอนว่าจะมีคนที่มีคุณภาพมาร่วมงานด้วย
-    เหมือนกับมีคลื่นย่านเดียวกัน คนมีวิสัยทัศน์จะรับสัญญาณ จากองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ได้ชัดเจนโดยไม่ต้องจูนคลื่น
-    ขณะที่คนมีวิสัยทัศน์ถูกดึงดูดเข้าสู่องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ คนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ ขาดคุณภาพ ไม่ร่วมมือกัน จะถูกคัดออกจากองค์กรไปในตัว
•    คนมีวิสัยทัศน์จะสนุกกับงานหนัก ๆ ในองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และอยากทำมากขึ้นอีก ขณะเดียวกัน คนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ร่วม จะไม่อยากมาทำงาน เพราะงานหนักเกินไป แรงจูงใจไม่พอ

Professor Kriengsak Chareonwongsak
บทความจากส่วนหนึ่งของหนังสือ How to สุดยอดหนังสือ แห่งปี ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (Profressor Kriengsak Chareonwongsak, Senior Fellow at Harvard University's Center of Business and Government and an Associate)

1 comment:

  1. เมื่อสมาชิกทุ่มเทชีวิตเพื่อวิสัยทัศน์องค์กร เขาจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และจะทำงานเสมือนองค์กรเป็นของเขาโดยอัตโนมัติ

    ReplyDelete