Thursday, February 24, 2011

Kriengsak Chareonwongsak : พระดีที่น่านับถือ

ผมมีความรู้สึกประทับใจหลวงตามหาบัวอย่างมาก ที่เป็นพ่อที่เป็นพระ ห่วงใยประเทศชาติเอาใจใส่บ้านเมือง แม้ขนาดละสังขารแล้ว ยังอุตส่าห์ใช้ สิ่งที่สั่งสมได้มามากมายเช่น ทองแท่ง 12 ตัน เงินทองจำนวน 151 ล้านบาท มอบให้แก่ประเทศชาติ นี่คือตัวอย่างของผู้ที่ใช้บุญ บารมี ที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีคนกราบไหว้บูชามากมาย เอาสิ่งดีเหล่านี้ มาช่วยชาติบ้านเมืองส่วนรวมโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ส่วนตัว อุทิศตัวใช้ทั้งชีวิตจนถึงละสังขารแล้วยังนึกถึงส่วนรวมประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ ตรงนี้คือตัวอย่างพระผู้มีคุณูปราการ หลักคิดทางธรรมของหลวงตามหาบัวเป็นที่ปลาบปลื้มใจ เมื่อไม่นานนี้ท่านได้พูดถึงว่าพระอาจารย์และลูกศิษย์เป็นเหมือนสิ่งที่ทดแทนกันได้ เป็นเหมือนกับบุคคลเดียวกันนั่นหมายความว่าอาจารย์ยินดีเมื่อลูกศิษย์ทำอะไรเหมือนอาจารย์ทำ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทิศทางเดียวกัน ฉะนั้นตัวอย่างที่ดี คือมีการสร้างลูกศิษย์ที่มีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะได้สืบต่อสืบทอด สิ่งที่ดีงาม ที่ได้ทำไว้ ให้ไม่หยุดยั้ง ฉะนั้นหลักคิดที่เราได้ประโยชน์อย่างยิ่งที่เราควรสังวรจากหลวงตามหาบัว คือ มีการสร้างลูกศิษย์ในยุคต่อไป เพื่อจะสืบทอดเจตนารมณ์ไม่เช่นนั้นแล้ว จะไม่มีสิ่งไหนที่สืบทอดต่อเนื่อง ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีและน่าชื่นชม

ยังมีพระอีกหลายรูปที่ผมให้ความเคารพนับถือและก็รู้สึกว่าเป็นคุณูปราการต่อแผ่นดิน คือ พระพยอมกัลยาโณ ซึ่งเป็นหลวงพ่อที่ผมเคยไปกราบท่านและรู้สึกชื่นชมเพราะท่านทำจริงจัง อุทิศตัวเพื่อคน เป็นพระนักพัฒนา จำได้ว่าที่วัดของท่าน ท่านอุตส่าห์ไประดมนำสิ่งที่คนไม่ใช้แล้ว คือที่เป็นขยะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์ด้านอาชีพกับคนยากจน พระท่านนี้น่านับถือมาก ผมมีความเคารพนับถือท่านมาก และยังมีพระอีกหลายท่านทีเดียว พระธรรมโกศาจารย์ ซึ่งท่านเป็นอธิการบดีมหาจุฬาราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ท่านเป็นพระที่น่าเลื่อมใส เป็นพระนักวิชาการ อุทิศตัวในการเขียนงานวิชาการจำนวนมากเป็นประโยชน์ และผมรู้สึกว่าท่านมีคุณูปราการต่อหลักการคิดของคนในสังคม ถ่ายทอดมาเป็นเอกสารวิชาการจำนวนมาก และยังมีคุณูปราการในการเห็นแก่แผ่นดิน ผมเองมีความรักเคารพ และนับถือท่านมาก พระประยุทธ ปยุตโต ท่านเป็นพระอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระนักปราชญ์ที่เอาหลักพระพุทธศาสนามาใช้ได้อย่างดีในสังคม ผมเคยมีโอกาสได้รับทราบข่าวว่าในยุคหนึ่งท่านไปอยู่ในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา หลายครั้งมหาวิทยาลัยที่ผมอยู่คือที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งในตอนนั้นมีศูนย์ศึกษาศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธมีการศึกษาศาสนาศาสตร์ด้วย พระประยุทธท่านก็มีโอกาสได้ไปอยู่ที่นั่นด้วย รวมทั้งที่อื่นเรามีเพื่อนอาจารย์หลายคนที่มีศูนย์ศึกษาศาสนได้กล่าวถึงพระประยุทธได้ผมฟัง และผมมีความรู้สึกว่าเราได้พระที่เอาใจใส่วิชาการนำหลักคิดและช่วยทำให้สังคมไทยเอาหลักพุทธศาสนาไปใช้ประโยชน์ได้มากเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามขึ้น ผมคิดว่าท่านเป็นพระที่ผมนับถือและงานเขียนของท่านยังถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่นเดียวกัน

มีพระอีกท่านหนึ่งซึ่งผมรู้สึกใกล้ชิดมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพราะรู้จักตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ตอนนั้นท่านยังเป็นนักเรียน ท่านยังเป็นรุ่นน้องผมอยู่ประมาณสาม สี่รุ่น พระไพศาล วิสาโล ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่ จ.ชัยภูมิ จำได้ว่าเมื่อตอนเป็นเด็กเคยไปร่วมงานกันช่วยเหลือสังคม ท่านสนใจเรื่องส่วนรวมมานาน เมื่อผมไปเรียนหนังสือต่างประเทศท่านเองได้มีโอกาสเข้ามาบวชเป็นพระ ท่านได้ทำประโยชน์ต่อ เป็นพระนักคิด พระที่เอาใจใส่บ้านเมืองสนใจส่วนรวมและนำเรื่องของพระพุทธศาสนามาใกล้สังคม ผมเองคิดว่าท่านมีคุณูปราการต่อบ้านเมือง ผมดูว่ามีความใกล้ชิดต่อบ้านเมืองความจริงนานๆพบท่าน หลายปีผ่านไป อายุมากกันขึ้น เมื่อก่อนใกล้ชิด มีครั้งหนึ่งที่จากกันนานพอมาพบกัน พระไพศาลท่านก็กรุณา ท่านคิดว่าผมจะลืมท่าน เพราะชื่อเล่น ท่านชื่อเตี้ย ท่านแนะนำตัวว่าท่านคือพระเตี้ยเพราะนึกว่าผมจะลืมท่าน แต่ความจริงผมยังจำได้เสมอไม่เคยลืม เพราะเรามีความใกล้ชิดกัน ในจิตใจจริงๆและยินดีร่วมมือกับท่านในทุกสิ่งที่ท่านอยากจะทำถ้ามีอะไร ความจริงยังไม่เคยบอก จึงถือโอกาสบอกว่าถ้าท่านมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลย เพราะว่าท่านมีคุณูปราการต่อบ้านเมือง

ผมขอพูดถึงแม่ชี ท่านหนึ่งเคยไปเยี่ยมพวกเราถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ท่านไปเยี่ยมเราถึงฮาร์วาร์ด มีโอกาสพบกับแม่ชีศันสนีย์ ท่านนำแนวคิดต่างๆมาทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถเชิงประยุกต์สิ่งดีต่างๆมาใช้ประโยชน์ในสังคมได้ เพราะเป็นแม่ชีที่ผมก็ให้ความเคารพนับถือ เคยได้มีโอกาสนิมนต์แม่ชีมาเทศนาพิเศษในงานศพคุณพ่อผมที่วัดมกุฏกษัตริยาราม ในช่วงที่คุณพ่อเสียชีวิตในงานสวดอภิธรรมรู้สึกว่าแม่ชีเป็นผู้ที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมต่อเนื่องยาวนาน อุตส่าห์ไปสร้างหลักสูตรฝึกคนที่เป็นนักเรียนปริญญาโท ในการให้คำปรึกษาในทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย ผมคิดว่ามีบุคคลที่มีคุณูปราการในเชิงเอาหลักธรรมมาใช้ประโยชน์ในสังคม

มีพระพรหมวชิรญาณ ที่วัดยานนาวา ที่ผมเป็นลูกศิษย์ท่านได้ไปเยี่ยมท่าน เป็นระยะๆ แม้บางช่วงท่านป่วยยังมีโอกาสได้เยี่ยมและมีโอกาสได้สนทนาธรรมธรรมกับท่าน ได้เห็นถึงความมีวิสัยทัศน์ ความอุตสาหะ ความทุ่มเท ความขยัน ความพากเพียร การทำงานหนักของท่าน ท่านมีโครงการมากมายเป็นประโยชน์ซึ่งคนธรรมดาทำไม่ได้ ท่านมีความจริงจังในการทำงานอย่างมาก เป็นพระนักบริหาร ที่น่าเลื่อมใส ผมยินดีทำอะไรที่สนับสนุนท่านได้ผมยินดีเสมอ ท่านฝากไว้หลายอย่างท่านและชักชวนไปช่วยงานท่าน

ผมคิดว่าจำเป็นที่เราจะต้องได้พระดีๆที่มีส่วนช่วยสังคมอย่างนี้ และมีโอกาสเป็นตัวอย่างเพื่อให้คนอื่นได้มีโอกาส มีกำลังใจที่จะเลียนแบบ ในมิติอื่นๆที่อาจจะทำไม่ได้เหมือนท่านช่วยกันเป็นต้นแบบที่ดีในสังคมไทยในการสนับสนุนบ้านเมืองของเราในยามที่บ้านเมืองของเราจำเป็นต้องการต้นแบบที่ดี ผมก็อยากจะยกตัวอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนฝูง ที่จะดูตัวอย่างพระที่ดีหลากหลาย หลายวิธี มีทั้งพระนักวิชาการ พระนักพัฒนา พระนักบริหาร มีหลายแบบที่ดูว่า น่าจะนำมาเป็นต้นแบบที่น่าชื่นชมต่อประเทศชาติบ้านเมือง

2 comments:

  1. ถูกต้องนะครับ เพราะเป็นพระดีจึงน่านักถือ นะครับบบบ

    ReplyDelete
  2. อยากเห็นข้อความที่มาใหม่จังเลยอ่ะ

    ReplyDelete