Tuesday, April 17, 2012

น้ำมันปาล์มแสนตัน ทางแก้หรือยิ่งแย่


ราคาน้ำมันปาล์มมันแพงก็เพราะว่ามีเรื่องผิดปกติบาง
ส่วนเข้ามาผสมอยู่ด้วย ผมเข้าใจว่ามีผู้ได้ประโยชน์พอ
สมควร จากการที่ราคาน้ำมันปาล์มขึ้น สมมุติยกตัวอย่าง
ง่ายๆว่า เราเป็นเจ้าถิ่นผู้ยิ่งใหญ่ที่มีน้ำมันปาล์มอยู่แล้ว เรา
สามารถนำไปกักตุนไว้บ้าง บางระดับเพื่อทำให้มันขาด
ตลาดบ้างบางส่วน ผสมกับสภาพจริงด้วย หลายอย่างที่มี
แนวโน้มเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วที่จะไม่เพียงพอราคามันขึ้นอยู่
แล้วเรายังจะทำให้มันขึ้นไปอีก แล้วยังจะสามารถได้
ประโยชน์ส่วนต่างเยอะๆ คนนั้นก็จะรวยขึ้นมาได้จากการ
ที่เล่นกลจากสิ่งเหล่านี้

      ดังนั้น การจะพยายามให้ขาดแคลนเพื่อทำให้ราคาขึ้น
ชั่วคราวก็ตาม มันจะทำให้มีผู้ได้ประโยชน์อย่างมีนอกมีใน
อย่างไม่เหมาะสมก็เป็นได้ ผมก็คิดว่าเรื่องนี้แก้ไม่ยากก็
เสนอตั้งแต่วันแรกที่มีปัญหาที่เป็นข่าวขึ้นมา ผมก็ให้
สัมภาษณ์สดรายการวิทยุบอกว่าก็ปล่อยน้ำมันปาล์มใน
ที่อื่นไหลเข้ามาช่วงนี้ให้มากหน่อย ราคามันก็จะลงไปเอง
ก็พูดอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็ปล่อยเข้ามาเล็กน้อย มันก็ไม่
เพียงพอ

      ฉะนั้นถ้าอยากกลับไปสู่ราคาปกติ ไม่ไปทำให้ชาวบ้าน
เดือดร้อนมากราคาน้ำมันที่ใส่ขวดไปขาย ในขวดไม่กี่บาท
มันก็เป็นต้นทุนแพงมากกับการทำข้าวแกง การผัดกับข้าว
ขายกับพ่อค้าแม่ค้าต่างๆ ประชาชนอยู่ก็ลำบากเพราะว่า
ราคาน้ำมันที่เอามาใช้ในครัวเรือนแพงมาก ฉะนั้นผมจึง
คิดว่าวิธีการง่ายสุดก็ต้องอย่าฝืน กลไกลตลาดก็ต้องปล่อย
น้ำมันที่มีล้นหลามในประเทศอื่น ในราคาที่ดีกว่าเรานี้ไหล
เข้ามา ราคามันก็จะลงไปเอง ก็ง่ายๆแต่ไม่ยอม มันก็แสดง
ถึงความแปลกประหลาดนิดหน่อยที่จะเกิดขึ้นถ้าเราจะกลัว
ว่าผลผลิตปาล์มของเราจะออกมาสักอีกหลายเดือนข้าง
หน้าแล้วจะทำให้ผลผลิตของผู้ผลิตซึ่งเขาเป็นผู้อุดหนุน
รายใหญ่ของพรรคการเมืองต่างๆอยู่ สมมุติว่าเรากลัวว่า
เขาจะเสียประโยชน์เลยเกรงใจ ก็เลยทำให้ประชาชน
เดือดร้อนเวลานี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแต่แม้จะเอาใจ
ช่วยเขาและต้องการให้เขาไม่ลำบากและก็ได้ราคา เวลาที่
ผลผลิตออกมาเยอะๆ ก็ควรอย่างน้อยก็ทำเฉพาะหน้า
ให้พอสมควร

      ผมเข้าใจกลไกลการเมืองดีว่าต้องพึ่งพิงนายทุนที่มา
จากธุรกิจต่างๆรวมทั้งน้ำมันปาล์มบ้างบางส่วน แต่ผมก็
อยากจะฝากบอกว่าเราก็ต้องนึกถึงคนเดือดร้อนที่เป็นผู้
บริโภคด้วยไม่ใช่นึกแต่นายทุนเป็นหลักเท่านั้น และถ้า
เผื่อ เราปล่อยสภาพกลไกลตลาดให้ทำงานอยากปกติสุข
ก็ต้องแข่งขันกับเขาได้ราคาเราสู้ได้ ผลิตออกมาอย่าง
เหมาะสมยังไงมันก็ไม่ได้เสียหายต่อผู้อื่นที่เขาผลิตอยู่แล้ว
     ดังนั้น เราก็อย่าเพียงแต่เอาเปรียบประชาชนมากเกิน
ไปมีอะไรที่เป็นเรื่องความจำเป็นของประชาชนเช่นอาหาร
ต้องระวังครับอย่าทำให้ประชาชนเดือนร้อนครับ

No comments:

Post a Comment