Monday, November 22, 2010

คำถาม : อารยาภิวัฒน์

คำถาม : สยามอารยะ ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
ถามว่า :

อารยาภิวัฒน์ หรือกระบวนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นอารยะหรือประเทศที่เจริญแล้ว แบ่งการดำเนินการเป็นกี่ระยะ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

3 comments:

 1. ตอบเหมือนความเห็นที่ 5ครับ

  ReplyDelete
 2. มี 3 ระยะ คือ
  1. ปฏิวัฒน์
  2. อภิวัฒน์
  3. ธรรมวัฒน์

  ReplyDelete
 3. มีสามระยะเช่นกันค่า
  1. ปฏิวัฒน์
  2. อภิวัฒน์
  3. ธรรมวัฒน์

  จิ๋วน้อย ค่า

  ReplyDelete