Tuesday, November 30, 2010

คำถาม : คลื่นอารยะ 7 ลูก

คำถาม : สยามอารยะ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2553
ถามว่า :


คลื่นอารยะ 7 ลูก ตั้งแต่คลื่นลูกที่ 0 ตั้งแต่โบราณกาล
จนถึงคลื่นลูกที่ 6 ในอนาคต ที่พึงประสงค์ มีชื่อคลื่นว่าอะไรบ้าง?

3 comments:

 1. สังคมคนป่า
  สังคมเกษตร
  สังคมอุตสาหกรรม
  สังคมเทคโลยี ข้อมูลข่าวสาร
  สังคมความรู้
  สังคมปัญญา
  สังคมความดี

  ReplyDelete
 2. คลื่น 0: สังคมคนป่า
  คลื่น 1: สังคมเกษตร
  คลื่น 2:สังคมอุตสาหกรรม
  คลื่น 3:สังคมข่าวสาร
  คลื่น 4:สังคมความรู้
  คลื่น 5:สังคมปัญญา
  คลื่น 6:สังคมความดี

  และ---
  คลื่นลูกที่ 7 สังคมความงาม

  จาก จิ๋วน้อย

  ReplyDelete
 3. 1.ยุคหินอาศัยในถ้ำ ล่าสัตว์
  2.ยุคการเพาะปลูก เริ่มตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง
  3.ยุคอุตสาหกรรม ผลิตเครื่องจักร ปฏิวัติวิทยาศาสตร์
  4.ยุคข่าวสาร คือพลัง
  5.ยุคความรู้ คืออำนาจ
  6.ยุคสังคมปัญญา
  7.ยุคยึดถือความดี ความงาม และความจริง

  ReplyDelete