Friday, June 18, 2010

ส่วนผสม การกำหนดเป้าหมาย การมองอนาคต การวางแผน

ผสมผสานองค์ประกอบของจินตนาการ

การกำหนดเป้าหมาย การมองอนาคต การวางแผน การดำเนินตามเป้าหมายนั้นด้วยใจที่ยึดมั่นจนถึงที่สุด องค์ประกอบเหล่านี้เป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลที่เรียกว่า "วิสัยทัศน์"
วิสัยทัศน์ไม่ใช่เพียงความปรารถนา ความปรารถนาเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นตามอารมณ์ความรู้สึก แต่อาจไม่มีผลต่อการกระทำอย่างแท้จริง
วิสัยทัศน์ไม่ใช่เพียงความปรารถนา ความปรารถนาจะไม่อยู่ยืนนาน และไม่มีพลังพอในการขับเคลื่อนให้เราขยับตัวทำอะไรบางอย่างเป็นชิ้นเป็นอันได้
ภารกิจของชาวนาทุกคน คือ การปลูกข้าว แต่วิสัยทัศน์ของชาวนาอาจแตกต่างกันไป บางคนจะแปรรูปข้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป บางคนจะพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ดีที่สุดในโลก


professor kriengsak chareonwongsak
Professor Kriengsak Chareonwongsak

5 comments:

 1. วิสัยทัศน์ไม่ใช่เพียงความปรารถนา

  ReplyDelete
 2. ก็เคยนึกอยากทำได้ครับ มีวิสัยทัศน์

  แต่เคยมีใครทำสถิติมั๊ยครับว่า ทำได้จริงสักกี่คน

  ReplyDelete
 3. การมีวิสัยทัศน์แม้ไม่สำเร็จ ก็ยังดีกว่า
  ความสำเร็จที่ไม่มีวิสัยทัศน์ เพราะเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาวัดความสำเร็จนั้นได้

  ReplyDelete
 4. ยอดเยี่ยมมากเลย

  ReplyDelete
 5. วิสัยทัศน์ไม่ใช่เพียงความปรารถนา

  ReplyDelete